Cementa AB

Inrapporterade klimatmål:

Cementa har en ambition att nå noll koldioxidutsläpp ur produkternas livscykel. Detta innebär konkreta målsättningar att energieffektivisera, ersätta fossila bränslen, använda mer cirkulerat material samt arbeta fokuserat för att få nödvändiga större tekniksprång på plats.

Läs mer om Cementas klimatarbete