Carlsberg Sverige

Inrapporterade klimatmål:

Sommaren 2017 lanserade Carlsberg-koncernen ett nytt globalt hållarhetsprogram: Together Towards Zero. Ett program som uttrycker vår vision om att brygga för en bättre morgondag. Det är ett svar på globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Programmet består av fyra ambitioner:

NOLL Koldioxidavtryck
NOLL Vattenspill
NOLL Oansvarig Konsumtion
NOLL Olyckskultur

Alla med individuella och mätbara mål för 2022 och 2030.

Carlsbergs globala klimatmål är att företaget ska uppnå Noll koldioxidavtryck i egen produktion, dvs i samtliga bryggerier, fram till 2030. All elektricitet som används ska vara 100 % förnybar senast 2022. Klimatavtrycket sett över hela värdekedjan ska minska med 30 % fram till 2030.

Carlsberg Sverige är sedan hösten 2017 klimatneutralt från energiförsörjningen i den egna produktionen, genom användning av förnybar el och biogas. Framåt har vi ett särskilt fokus på förpackningar som står för en stor del av koldioxidavtrycket.

Läs mer om Carlsbergs klimatarbete