Campusbokhandeln

Inrapporterade klimatmål:
– Genom smarta logistiklösningar minska transporterna av våra handelsvaror
– Alltid välja den klimatsmartaste rimliga transportlösningen och gå över till klimatneutral transport när så finns
– Uppmuntra och stimulera handel av begagnade varor så mycket som möjligt
– Enbart servera vegansk mat och fika till personal och kunder
– Återanvända och källsortera så mycket som möjligt
– Klimatkompensera för alla utsläpp verksamheten genererar och bidra till årliga utsläppsminskningar minst 5x gånger de verksamheten årligen genererar
– Ha planterat minst 100 000 träd senast 2025

Läs mer om Campusbokhandelns klimatarbete