Campusbokhandeln

Inrapporterade klimatmål:
”- Genom smartare logistiklösningar minska transporterna av våra handelsvaror
– Stimulera handel av begagnade varor så mycket som möjligt.
– Gå över till klimatneutral transport när så finns
– Enbart servera vegetarisk mat vid personalrepresentation
– Återanvänd och källsorta så mycket som möjligt”

Hemsida: www.campusbokhandeln.se