C-Green Technology AB

Inrapporterade klimatmål:

Genom att bygga och driva anläggningar som omvandlar metanbildande blöta slammer, djurspillning och andra blöta avfall till ett steriliserat luktfritt avvattnat biokol, som kan användas som kolsänke eller biobränsle, kan vi signifikant minska utsläppen av växthusgaser. Vi uppskattar att varje C-Green anläggning minskar utsläppen med ca 7000 ton CO2 eqv. per år. Vårt mål är att om 10 år skall det finnas minst 1000 C-Green anläggningar i drift globalt.

Läs mer om C-Green Technologys klimatarbete