Byggmaterialhandlarna i Sverige

Inrapporterade klimatmål: ”Byggmaterialhandlarnas målsättning är att vi ska ha en klimatneutral byggmaterialhandel 2045. Som en viktig aktör i värdekedjan inom Bygg- och anläggningsbranschen kan vi bidra med såväl korrekt information som relevanta klimatdata om de produkter vi säljer. Vi kan planera våra transporter och effektivisera våra logistikflöden och därmed starkt bidra till Sveriges övergripande mål att bli världens första fossilfria välfärdsland!”

Läs mer om Byggmaterialhandlarnas klimatarbete