Byggbeslag

Inrapporterade klimatmål:

Klimatet förändras vilket gör vårt samhälle sårbart. Som samhällsaktör är det självklart för oss att ställa oss bakom och leva upp till ambitionerna i Parisavtalet.

När Sverige nu ställer om är Byggbeslag med på tåget med ambitiösa miljömål och ökad konkurrenskraft. Byggbeslag ska bli klimatneutrala 2045!

  • 2025 ska Byggbeslags utsläpp av växthusgaser visa en tydligt minskande trend.
  • 2030 ska Byggbeslag vara klimatneutrala inom bolaget.
  • 2045 ska Byggbeslag vara klimatneutrala genom hela värdekedjan.

Målen följer med flertalet organiska delmål som utvecklas och förnyas under resans gång, fram till 2025 kommer fokus ligga på mål rörande transporter och material.  

Om aktören:

Vi levererar produkter, tjänster och smarta lösningar inom lås, säkerhet och inredning till din fastighet eller ditt byggprojekt. Vår samlade kapacitet och kompetens ger dig så mycket mer än en bra anläggning – målet är att vår kunskap och erfarenhet även ska minska projektets totala kostnad inklusive miljöpåverkan och samtidigt öka din trygghet. Det vinner vi alla på.

Vår resa tog sin början i slutet av 50-talet då AB Byggbeslag startade sin verksamhet i Karlstad med att sälja beslag till bygg- och fastighetsbranschen. Under åren som gått har både vårt erbjudande och vår verksamhet växt, både genom nyetableringar och genom att nya företag anslutit runt om i landet.

Våra tjänster efterfrågas dagligen av byggentreprenörer, hustillverkare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det kan handla om att tillgänglighetsanpassa en fastighet, att installera och driftsätta ett låssystem eller för den delen att leverera och driftsätta ett komplett säkerhetssystem med passersystem, larm och kamera.

Läs mer om Byggslags klimatarbete här