Business Sweden

Inrapporterade klimatmål:

I enlighet med Carbon Law har Business Sweden som målsättning att sänka organisationens utsläpp från tjänste- och pendlingsresor med 50 procent till 2030, med 2019 som basår. Liknande klimatmål för den totala energiförbrukningen på våra 40+ kontor runt om i världen förväntas upprättas under 2021.

Business Sweden planerar att ha netto nollutsläpp senast år 2045.  

Läs mer om Business Swedens klimatarbete