Bulten Bike

Inrapporterade klimatmål:

Bulten Bike bidrar till omställningen genom att marknadsföra, och sälja, hållbara färdsätt i form av lastcyklar till privatpersoner, organisationer och företag. Företaget har som policy att alltid cykla till och från våra möten och till olika evenemang. Vi tänker alltid på den miljömässigt bästa logistiska lösningen vid leveranser.