Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska halvera våra utsläpp av fossilt CO2 per passagerare mellan 2015 och 2025. 2030 ska vårt inrikesflyg vara fossilfritt.”

Hemsida:  www.flygbra.se