Inrapporterade klimatmål:

Vi ska halvera våra utsläpp av fossilt CO2 per passagerare mellan 2015 och 2025. 2030 ska vårt inrikesflyg vara fossilfritt.

Läs mer om BRAs klimatarbete