Borås stad

Inrapporterade klimatmål:

Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region 2030.

Läs mer om Borås stads klimatarbete