Blue Systems AB

Inrapporterade klimatmål: ”Blue Systems har som mål att kunna tillgodoräkna sig 35% av verksamhetens el- och värmeenergibehov genom egenägd solenergi år 2020. För att nå detta vill vi äga vår egen solenergi monterad på SOLAROPE-bärverk.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.bluesystems.se