Blue Systems AB

Inrapporterade klimatmål:

Blue Systems har som mål att kunna tillgodoräkna sig 35% av verksamhetens el- och värmeenergibehov genom egenägd solenergi år 2020. För att nå detta vill vi äga vår egen solenergi monterad på SOLAROPE-bärverk.