Bioboards Eskate Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att både tillverkning och transport ska bli 100% fossilfritt, samt att våra anställda också enbart ska välja eldrivna transportmedel.