Biathlon Events AB

Inrapporterade klimatmål:
– Samtliga egna fordon  kan drivas utan nyttjande av fossilbaserade drivmedel.

– Eventuell fossilbränsledrift ska klimatkompenseras.

– Vid sträckor under 60 mil ska tåg användas av egen personal när det alternativet finns.