Betonginitiativet

Inrapporterade klimatmål:

Visionen och målsättningen är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. 2030 ska klimatneutral betong finnas på svenska marknaden. En halvering av betongindustrins koldioxidutsläpp ska ske inom fem år.