Inrapporterade klimatmål:

För att kunna mäta hur vi bidrar till ett mer hållbart samhälle har vi delat in våra viktigaste hållbarhetsfrågor i tre fokusområden; hållbar bostadsmiljö, hållbart bolag och hållbar leverantörskedja. Inom dessa fokusområden vill vi göra en positiv skillnad.

Läs mer om Besqabs klimatarbete