Inrapporterade klimatmål: ”För att kunna mäta hur vi bidrar till ett mer hållbart samhälle har vi delat in våra viktigaste hållbarhetsfrågor i tre fokusområden; hållbar bostadsmiljö, hållbart bolag och hållbar leverantörskedja. Inom dessa fokusområden vill vi göra en positiv skillnad.”

Hemsida: www.besqab.se