Axfood AB

Inrapporterade klimatmål:

Axfood ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030.

Dagabs fordonspark differentieras stegvis till att omfatta en fordonsflotta med ett flertal mer miljöanpassade lösningar som el, elhybrider, gas, ED95 samt andra hållbart producerade biodrivmedel. Ingen fordonstyp ska utgöra mer än hälften av fordonen senast 2025.

Dagab ska reducera koldioxidutsläppen för egenägda lastbilar med 30 % fram till 2025
(basår 2020).

Leverantörer för egna märkesvaror ska senast 2025 ha publika klimatmål som syftar till att leverantörens egna verksamhet (scope 1 och 2) ska ha nettonollutsläpp 2030. Leverantörerna ska även ha minst ett publikt klimatmål som syftar till att minska väsentlig klimatpåverkan i
leverantörens leverantörskedja (scope 3) senast 2025.

Läs mer om Axfoods klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.