Autoliv AB

Inrapporterade klimatmål:

Reducera utsläppsintensiteten av CO2-ekvivalenter (mätt per levererad enhet) i scope 1 och scope 2 med 12% till 2023 jämfört med 2018.

Läs mer om Autolivs klimatarbete