Autoliv AB

Inrapporterade klimatmål:

  • Klimatneutrala i egen verksamhet (scope 1+2) till 2030
  • Nettonoll utsläpp i leverantörskedjan (scope 3 uppströms) till 2040
Läs mer om Autolivs klimatarbete