Atrium Ljungberg AB

Inrapporterade klimatmål: ”Atrium Ljungberg har som mål att minska mängden köpt energi/kvm med 30%  mellan 2014 och 2021. Vi köper endast förnybar certifierad el idag och klimatkompenserar för de utsläpp som sker i produktionen. Vi har som mål att före utgången av 2019 ha installerat 1000 laddutag för elbilar och har byggt en solcellsanläggning på 500kW  och ytterligare en i samma storleksordning är under uppbyggnad”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.al.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.