Atrium Ljungberg AB

Inrapporterade klimatmål:

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030. Målet består primärt av en minskning när det gäller energianvändning, materialval för en lägre klimatpåverkan och effektiv resurshantering, att undvika avfall, ökad sorteringsgrad, samt att effektivisera transporter. Det är inom dessa områden Atrium Ljungberg har våra största utsläpp idag, och i hög grad möjlighet att påverka och förändra.

Läs mer om Atrium Ljungbergs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.