Aros Bostadsutveckling AB

Utsläppsmål:

Ett av Aros Bostads långsiktiga mål inom fokusområdet Miljö och klimat är att minska våra utsläpp och vår klimatpåverkan. Delmål på vägen mot klimatneutralitet till 2045 är -25% till 2025, -50% till 2030 för att vara klimatneutrala till 2045. 

Ytterligare mål är att minimera avfall och förflytta oss mot cirkulära flöden. För att ytterligare minska koldioxidutsläppen behöver vi förändra vårt arbetssätt kopplat till jungfruliga material. Vår resursförbrukning och materialanvändning ska gå mot en mer cirkulär ekonomi och 
mängden avfall i våra byggprojekt ska minimeras.   

Om Aros Bostad:

Aros Bostad har utvecklat bostäder sedan 2006. Bolagets affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Som bostadsutvecklare har vi stor påverkan på människor, miljö och samhälle och därigenom ett stort ansvar. Vi vill arbeta aktivt tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners för att skapa en hållbar stad och ett inkluderande samhälle.

Läs mer om Aros Bostads hållbarhetsarbete