Arkitekterna Krook & Tjäder

Inrapporterade klimatmål:

Samhällsbyggande handlar om samarbete. Vi vill vara en seriös partner som kan se den hållbara affären. Som arkitektkontor är vår största påverkan på klimatet indirekt, genom projekten vi medverkar i, vilket spänner alltifrån samhällsplanering ner till minsta snickeri- och inredningsdetalj.

Vi satsar på att initiera och medverka i certifierade uppdrag, uppdrag med återbruk samt att klimatberäkna våra uppdrag.

Vår direkta påverkan kommer från resor, inköp, IT, events och avfall.

Vi har klimatberäkning samt årlig uppföljning inskrivna i våra lokalkontors affärsplaner.

Alla våra kontor ska vara klimatneutrala år 2030.

Läs mer om Krook & Tjäders klimatarbete