Åre Water AB

Inrapporterade klimatmål: ” Vi tror på att ge människor tillgång till hälsosamma drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på rent naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Vi ska i all utsträckning, på ett för miljön minimalt belastande sätt, alltid leverera fossilfritt från källa och framställning i Åre till dit där produkterna ska konsumeras. Där det är möjligt transportera med tåg, fossilfria vägtransporter där det erbjuds och när vi gör det, med maximal optimering i förhållande till vikt, volym och sträcka. Allt för att göra så lite avtryck och belastning på miljö som möjligt.”

Hemsida: www.arfunctional.com