Inrapporterade klimatmål:

AMCCT jobbar med ett paradigmskifte för människan och nästa generation av järnvägen. Vi har arbetat med många innovationer och patent som syftar till att förverkliga hållbara transportsystem. Vi drivs helt av att finna smarta lösningar för vår miljö och för att människor i så liten grad som möjligt ska påverkas negativt av de ingrepp som vårt samhälle gör i naturen. Och för att vi inte ska fatta beslut som vi vet är till skada för vår planet och därmed för oss själva, på kort eller lång sikt.