Inrapporterade klimatmål:

1) Samtliga av våra medarbetare ska endast köra elbilar, ett mål som ska nås senast vid utgången av 2021.

2) Vi arbetar endast med logistik bolag som aktivt klimatkompenserar och som har ett mål om att innan 2030 minskad ned sina utsläpp med minst 70%

3) Vi väljer endast europeiska leverantörer, där även produkten är producerat i Europa för att minska miljöutsläpp under transport.

4) vi väljer endast leverantörer som aktivt fokuserar på hållbar produktion och kan hänvisa till tydliga mål. Samtidig kräver i att de aktivt jobbar med milmärkning, Energimärkning etc.  

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.