Utsläppsmål
2030:
Alstoms 2030-mål för klimatet är validerade av Science Based Target initiative. För Scope 1&2 innebär det 40% absolut minskning av växthusgasutsläpp (vs FY2021/22).
För Scope 3, egna produkter i användning, innebär det 42% minskning av växthusgasutsläpp per passagerarkilometer för passagerartåg samt 35% minskning av växthusgasutsläpp per tonkilometer för godståg (vs FY2021/22).

2050:
Alstom globalt arbetar aktivt för att inkludera hela värdekedjan i klimatarbetet för att nå netto noll till år 2050.

Om aktören
Alstoms histora inom innovation och teknikutveckling i Sverige sträcker sig mer än 140 år tillbaka i tiden. Sedan 1891 har vi varit en nyckelaktör på den svenska järnvägsmarknaden. Idag är vi den största aktören med över 1000 levererade tåg samt flera stora underhållskontrakt. Vi utför underhåll i 19 depåer runt om i Sverige, inklusive vår egen depå för tungt underhåll och ombyggnation i Motala.  Alstom är ledande inom signalsystem och levererar det nya nationella trafikledningssystemet (ERTMS) till Trafikverket. Vårt global test- och utvecklingscentrum för drivsystem finns i Västerås, och vårt globala innovationscenter för signalsystem i Stockholm.

Med en växande befolkning och ett ökande transportbehov för männinskor såväl som gods behövs transportlösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, trängsel, föroreningar och förbättrar folkhälsan. Vårt uppdrag är att stödja övergången till hållbara transportsystem som är inkluderande, miljövänliga, säkra och effektiva samtidigt som vi implementerar en socialt ansvarsfull affärsmodell.

Läs mer om Alstrom’s klimatarbete