Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.