AkzoNobel

Inrapporterade klimatmål:

Målet är netto-noll-utsläpp till 2030 vilket översätts till att företagens egna utsläpp i scope 1 ska vara minst 85 procent lägre än valt basår över 1990. För att nå netto-noll-utsläpp får övriga utsläpp kompenseras. Målet är fossilbränslefritt företag. I scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen.

Läs mer om AkzoNobels klimatarbete