Ahlsell Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Ahlsell har satt ett långsiktigt mål att nå netto noll klimatavtryck 2045, med delmålet att halvera våra utsläpp till 2035 (jämfört med indexåret 2016).

Läs mer om Ahlsell Sveriges klimatarbete