Inrapporterade klimatmål:

AFRY’s affär handlar om att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. AFRY har ett antal koncernövergripande hållbarhetsmål som ligger till grund för styrning av verksamheten, varav två omfattar klimat.

Klimatmål:

• Öka den nettopositiva påverkan genom våra kunduppdrag för att accelerera hållbarhetsomställningen

• Halvera CO₂-utsläppen till 2030 (basår 2019) och uppnå nettonoll utsläpp till 2040

Kunduppdrag

AFRYs mål avseende påverkan från kunduppdrag är att öka den nettopositiva påverkan genom kunduppdragen för att accelerera hållbarhetsomställningen. AFRY söker aktivt efter transformativa, innovativa uppdrag för att påskynda hållbarhetsomställningen och kommer att inta en ledande ställning inom de fyra transformativa segmenten. Det är inom de här segmenten vi ser stark och långsiktig tillväxt, och det är här vi förväntar oss en ökad efterfrågan på skalbara, funktionsövergripande och hållbara lösningar som möjliggörs av digitalisering. En förflyttning inom de transformativa segmenten kommer att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. De transformativa segmenten är Infrastructure, Food & Life Science, Clean Energy och Bioindustry. Målet styrs genom Code of Conduct assessment-processen där potentiella uppdrag ska bedömas utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt 1,5-gradersmålet samt genom vår hållbarhetspolicy.

AFRY:s egna klimatpåverkan

AFRYs mål avseende den egna klimatpåverkan är att halvera utsläppen till 2030 med 2019 som basår och att uppnå nettonollutsläpp till 2040. Klimatmålen omfattar koldioxidutsläpp från tjänsteresor och energianvändning i kontorslokaler (scope 1, 2 och 3). Styrning sker genom vår hållbarhetspolicy, resedirektiv samt fordonspolicy.

Vetenskapligt baserade klimatmål

AFRY har satt vetenskapligt baserade klimatmål med Science Based Targets initiative (SBTi) i linje med 1,5-gradersmålet. Dessa omfattar utsläppsminskningar och att fler leverantörer sätter vetenskapligt baserade klimatmål.

AFRY 1.5°C Roadmap

För att stödja arbetet mot AFRY:s klimatmål har AFRY tagit fram en färdplan, AFRY 1.5°C Roadmap. Färdplan är baserad på 1.5⁰C Business Playbook, världens första ramverk för exponentiell klimatomställning, som har tagits fram av Exponential Roadmap Initiative. AFRY är partner till Exponential Roadmap Initiative och arbetar tillsammans för att driva klimatarbetet framåt i linje med 1,5-gradersmålet.

Läs mer om AFRY:s klimatarbete

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.