Adven Sverige koncernen

Inrapporterade klimatmål:

Adven Sverige-koncernen reducerar årligen koldioxidutsläppen från våra egna anläggningar genom konvertering till förnybara bränslen och effektiviseringar. År 2030 ska Adven Sverige-koncernen vara fossilbränslefri. Vi minskar även utsläppen av koldioxid från våra kunder genom att erbjuda hållbara energilösningar inom exempelvis konvertering till biobränsle, energieffektivisering i industriprocesser, eller genom att konvertera icke hållbar fjärrvärme till klimatneutral geoenergi i kommersiella byggnader. Vårt mål är att i Sverige till 2024 ha bidragit till CO2-minskningar på minst 70 000 ton.

Läs mer om Advens klimatarbete