Adven Sverige koncernen

Inrapporterade klimatmål:

”1) Vi reducerar årligen koldioxidutsläppen från våra egna anläggningar genom konvertering till förnybara bränslen. År 2030 ska Adven Sverige koncernen ska vara fossilbränslefri.

2) Vi minskar utsläppen av koldioxid från våra kunder genom att erbjuda hållbara lösningar inom exempelvis konvertering till biobränsle, energieffektiviesering i industriprocesser med våra unika produkter, eller genom att konvertera icke hållbar fjärrvärme till geoenergi i kommersiella byggnader.”

Hemsida: www.adven.se