Advania Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Nuvarande mål är att minska våra klimatutsläpp i scope I, II och III (delar) med minst 50% per medarbetare till 2025 jämfört med basåret 2016.

Under 2021 har beslut fattats om att vidareutveckla och uppdatera målen med ambitionen att ansluta oss till Science Based Target.  

Läs mer om Advania Sveriges klimatarbete