Inrapporterade klimatmål:

Läs mer om Volvos klimatarbete här