Svenska Spel

Inrapporterade klimatmål:

Svenska Spel ska sänka bolagets Co2-utsläpp med 50% mellan åren 2010-2020. Vi arbetar med fyra fokusområden, resor, material, godstransporter och energi.

Läs mer om Svenska Spels klimatarbete