AB Svenska Spel

Inrapporterade klimatmål: ”Svenska Spel ska sänka bolagets Co2-utsläpp med 50% mellan åren 2010-2020. Vi arbetar med fyra fokusområden, resor, material, godstransporter och energi.”

Hemsida:www.svenskaspel.se