Svenska Spel

Inrapporterade klimatmål:

På Svenska Spel har vi arbetat med miljö- och klimatfrågan sedan en lång tid tillbaka. Vi har bland annat energieffektiviserat våra lokaler och övergått till att arbeta mer digitalt vilket i sin tur minskat vårt resande. Vi ställer också miljökrav i våra upphandlingar och vi återbrukar/återvinner våra IT-produkter. Arbetet har resulterat i att vi sänkte våra utsläpp med 70 procent mellan 2010-2020 (vårt mål var 50 procent).

Vårt nya miljö- och klimatmål är att Svenska Spel ska vara ett klimatneutralt bolag senast 2030.

Vårt fokus framåt ligger fortsatt på att minska våra utsläpp och driva på utvecklingen. I det här arbetet har vi även som ambition att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, så kallade Science Based Targets. Till dess att det finns helt utsläppsfria lösningar ser vi klimatkompensation som ett viktigt verktyg för att ta ansvar för vår återstående miljö- och klimatpåverkan på vår väg mot klimatneutralitet.

Läs mer om Svenska Spels klimatarbete