AB Stångåstaden

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska minska mängden köpt energi med 25 % till 2025 (per ytenhet med basåret 2011).

Vi ska, direkt eller indirekt, äga tillgångar i förnybar kraftproduktion som motsvarar mängden köpt el (på årsbasis) senast 2025.

Vi ska minska mängden växthusgasutsläpp från externa transporter. År 2025 ska endast fossilfria drivmedel användas i våra entreprenader.

Läs mer om Stångåstadens klimatarbete