AB Stångåstaden

Inrapporterade klimatmål: ”Minska mängden koldioxid med 5 % från interna transporter från 2013 till 2018. Under 2017 ska 40 medarbetare som transporterar sig med bil i tjänsten genomgå EcoDriving-utbildning.”

Hemsida: www.stangastaden.se