Nybrogrus

Inrapporterade klimatmål:

Vi beräknar att fr om augusti 2019 ha en fossilfri produktion av bergmaterial efter ett målmedvetet omställningsarbete innebärande bl.a. elektrifiering av ytterligare delar av produktionsprocessen och enbart användande av fossilfritt bränsle i produktionsmaskiner.

Vi kommer att fortsätta vårt miljöarbete bl.a. med att ställa krav på våra leverantörer att uppvisa hållbarhet i sina verksamheter samt att vi själva jobbar internt med att ytterligare reducera bränsleförbrukning samt totalt energibehov per producerat ton.

Läs mer om Nybrogrus klimatarbete