AB Fortum Värme

Inrapporterade klimatmål: ”Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.fortumvarme.se