Botkyrkabyggen

Inrapporterade klimatmål:

Vi strävar efter fossilfritt med avseende på:
– Botkyrkabyggens transporter
– Botkyrkabyggens fordon
– Entreprenörers transporter
– Botkyrkabyggens tjänsteresor
– Den värme och el Botkyrkabyggen köper in

Läs mer om Botkyrkabyggens klimatarbete