2,5 rum och kök

Inrapporterade klimatmål: ”Föregå med gott exempel i klimatfrågan och agera därefter. Knyta samarbetsparters med samma syn. Uppmuntra kunder att välja fossilfria transportmedel till och från visningar. Ladda cykeln med grön el.”

Hemsida: www.tvaochenhalva.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.