Video: Fossilfree cement, steel and fuel

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

För att minska utsläppen från basindustrin krävs stora investeringar i ny teknologi men det leder också till nya affärsmöjligheter och ekonomiska fördelar. Seminariet fokuserar på möjligheterna och utmaningarna för cement-, stål- och bränslebranschen och vad de behöver för att göra de nödvändiga tekniksprång som behövs för att vi ska uppnå ett fossilfritt samhälle.

Medverkande:
Lars Ronnås, klimatambassadör
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Mårten Görnerup, Hybrit
Carl von Schantz, Lantmännen Agroetanol
Magnus Edin, Sunpine
Filip Johnsson, Chalmers Tekniska  Högskola