Utmaning om att välja rätt tjänstebil

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

– Nästan hälften av alla nyregistrerade bilar är tjänstebilar. Det är därför extremt viktigt vilka bilar företag och kommuner väljer för vilka bilar som kommer rulla på vägarna de kommande åren, säger Svante Axelsson.

Redan vid lanseringen hade 40 organisationer antagit utmaningen som innefattar både tjänstebilar och förmånsbilar. Bilarna som ingår i utmaningen är el-, laddhybrid och biogasbilar, alltså samma som får bonus i bonus-malus-systemet som enligt regeringens förslag ska börja gälla 1 juli 2018.

Genom utmaningar vill Fossilfritt Sverige belysa konkreta åtgärder som företag och organisationer kan ta för att sänka sina utsläpp av växthusgaser. Genom att visa upp hur många aktörer ställer sig bakom en åtgärd sänks trösklarna för andra att följa efter. Tidigare har Fossilfritt Sverige lanserat utmaningar om fossilfria transporter, solceller och klimatväxlingsprogram.

– Vi hoppas att den här utmaningen ska bidra till att sätta fart på omställningen av fordonsflottan och bidra till att de mest koldioxidsnåla bilarna snabbt får ett fäste på marknaden, säger Svante Axelsson.

Anta utmaningen genom att fylla i anmälan här.

Aktörer som antagit utmaningen inför lanseringen:

 • 2,5 Rum och kök
 • 2050 Consulting
 • ABB
 • APL
 • Castellum
 • Cell Solar Nordic
 • Energigas Sverige
 • Engineering Force Sweden AB
 • E.ON
 • Folke Consulting
 • Futura Energi
 • Gävle kommun
 • Hagainitiativet
 • Helsingborgs stad
 • HSB
 • ISEC Group
 • Kalmar energi
 • Kalmar kommun
 • KAMTechnology
 • KTH
 • Kungsleden
 • Landstinget i Kalmar län
 • Landstinget Västernorrland
 • Linköpings stift
 • LRF Östergötland
 • Löfbergs
 • Malmö stad
 • Norrköpings kommun
 • Norrlands Energi
 • Office Recycling Sverige
 • Orust e-boats
 • Polarbröd
 • Pteh
 • QualiFare Consulting
 • Scandinavian Biogas Fuels
 • Suderbyn People-Care
 • Sundfrakt
 • TRB Sverige
 • Vattenfall
 • Västra Götalandsregionen