Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Finansmarknadsminister Per Bolund medverkade och talade om hur en revolution hos konsumentkollektivet driver en omställning på marknaden och hur hållbara investeringar är vägen till lönsamhet. Susanna Rockström från Klimatsynk informerade om medel som finns att söka från det nationella regionalfondsprogrammet. De finansierar regionala samverkansprojekt på klimatområdet och det finns fortfarande pengar där att söka.

Nationella samordnaren, Svante Axelsson, talade om vikten av att sprida berättelsen om det fossilfria samhället och hur de stora förändringar vi redan gjort på området varit enklare än man på förhand trott. Han gick också igenom förslag på vilka utmaningar som aktörerna kan tänka sig att anta. Störst uppslutning var det runt installation av solceller på taken, fossilfria transporter, fossilfria förmånsbilar, vegetarisk mat på konferenser och inga placeringar i kol, olja och fossilgas. Andra förslag, som krav på tågresor eller att bygga mer i trä, blev mer omdiskuterade. Redan under våren kommer ett par utmaningar att dras igång. Information om vilka och hur kommer vid senare tillfälle.

Samverkansgrupper
Under eftermiddagen bildade aktörerna samverkansgrupper. Tanken är att man över bransch- och sektorsgränser ska kunna samla kunskap, identifiera problem, hitta synergieffekter och kanske lösa upp konflikter inom särskilda områden. De grupper som beslutat att arbeta vidare är:

  • Personbilar
  • Godstransporter
  • Kollektivtrafik
  • Flyg
  • Hållbara investeringar och finansieringsformer
  • Förnybar energi och energieffektivisering
  • Digitalisering och delningsekonomi
  • Fossilfrihet i avtal och upphandlingar

Aktörer inom Fossilfritt Sverige har möjlighet att anmäla sig till grupperna i efterhand.

Podcast
Under workshopen spelades det in en podcast där Per Bolund, Svante Axelsson och Maria Tengvard från Klimatsynk intervjuas. Lyssna här.

Presentation
Klimatsynk (PDF)