Datum:
Tid: 14.00 - 15.30
Plats: Här!

Omställningen till fossilfria produkter och tjänster har tagit fart i Sverige.

I näringslivets 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft visar industrin upp hur den kan utvecklas genom satsningar på elektrifiering, biobränslen, CCS-teknik och andra stora industriprojekt som kan göra det möjligt för Sverige att leda racet mot ett fossilfritt samhälle.

Men vid sidan om de etablerade företagen och branscherna finns också flera andra lösningar på problemen. Lösningar som kanske varken är tekniskt eller affärsmässigt redo att konkurrera ännu men som kan ha potential att öka hastigheten i transformationen och på vissa håll skaka om hela branscher i grunden.

På detta seminarium diskuterar vi med startupföretag, etablerad industri och akademi om vilka möjligheter och hinder som finns för nya lösningar att slå sig in på marknaden, och hur etablerade aktörer kan lära sig, eller utmanas, av dessa. Behöver det göras något för att undvika att gamla strukturer hindrar nya idéer och för att etablerade industrier snabbare ska kunna dra nytta av olika tekniksprång?

Deltar gör:
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers 
Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi, KTH; 
Malin Löfsjögård, VD Svensk betong
Joakim Byström, VD, Absolicon
Katarina Malaga, Forsknings och Affärsutvecklare, Betcrete
Otto Lundman, VD, Modvion

Moderatorer:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige