Seminarium: Träffsäker klimatpolitik – om acceptans och att kompensera de mest drabbade

Datum:
Tid: 09:00. Från 11:30 bjuder vi på en enklare lunch.
Plats: Posthuset 7A, Aulan, Vasagatan 28, Stockholm

Välkommen på Fossilfritt Sveriges seminarium den 25 april om behovet av en träffsäker och effektiv klimatpolitik. Höjda bränslepriser slår hårdare mot vissa grupper i samhället. Bör vi kompensera dem och i så fall hur? Skulle det öka folkets acceptans för den klimatpolitik som krävs för att vi inte ska riskera kraftiga böter till EU?

Det har blivit billigare att tanka bilen på grund av den sänkta reduktionsplikten och de nedsatta drivmedelsskatterna, vilket har hjälpt många människors privatekonomi. Samtidigt innebär det ett inkomstbortfall för staten och att Sveriges utsläpp beräknas öka kraftigt. Det kan också betyda att Sverige behöver köpa utsläppsutrymme från andra länder, eller riskerar kraftiga böter till EU om vi inte klarar av att nå målen. Även många företag, kommuner och regioner står nu inför utmaningar att nå sina klimatmål som satts utifrån att reduktionsplikten ligger fast.

I väntan på ny politik som hjälper Sverige att nå klimatmålen bjuder vi in till konferens för att dyka djupare i frågorna. Vilka grupper i samhället slår höga bränslepriser hårdast mot? Hur skulle de kunna kompenseras? Hur gör andra länder och vad visar forskningen?  

– Det vore oerhört tragiskt för hela EU:s klimatarbete om inte ens Sverige når målen och i stället behöver böta till EU. Pengarna borde självklart behållas i Sverige för att stärka vårt klimatarbete, företagens konkurrenskraft och i förlängningen vår egen välfärd. Men då behöver vi samtidigt hitta sätt att kompensera människor som får det tufft när mer biodrivmedel behöver blandas in i bensin och diesel, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt.

Medverkande

  • Marika Palmér-Rivera, Utredare Rättvis klimatomställning, LO
  • Svante Mandell, Forskningschef miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
  • Hanna Stenegren, Programansvarig, Timbro miljöinstitut
  • John Hassler, Professor i makroekonomi, Stockholms universitet
  • Miriam Münnich Vass, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen

Fler talare tillkommer

Moderator
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Välkomna!

Anmäl dig här

Datum: 2024-04-25
Tid: 09:00. Från 11:30 bjuder vi på en enklare lunch.
Plats: Posthuset 7A, Aulan, Vasagatan 28, Stockholm