Seminarium: Träffsäker klimatpolitik – om acceptans och att kompensera de mest drabbade

Datum:
Tid: 09:00. Från 11:30 bjuder vi på en enklare lunch.
Plats: Posthuset 7A, Aulan, Vasagatan 28, Stockholm

Välkommen på Fossilfritt Sveriges seminarium den 25 april om behovet av en träffsäker och effektiv klimatpolitik. Höjda bränslepriser slår hårdare mot vissa grupper i samhället. Bör vi kompensera dem och i så fall hur? Skulle det öka folkets acceptans för den klimatpolitik som krävs för att vi inte ska riskera kraftiga böter till EU?

Det har blivit billigare att tanka bilen på grund av den sänkta reduktionsplikten och de nedsatta drivmedelsskatterna, vilket har hjälpt många människors privatekonomi. Samtidigt innebär det ett inkomstbortfall för staten och att Sveriges utsläpp beräknas öka kraftigt. Det kan också betyda att Sverige behöver köpa utsläppsutrymme från andra länder, eller riskerar kraftiga böter till EU om vi inte klarar av att nå målen. Även många företag, kommuner och regioner står nu inför utmaningar att nå sina klimatmål som satts utifrån att reduktionsplikten ligger fast.

I väntan på ny politik som hjälper Sverige att nå klimatmålen bjuder vi in till konferens för att dyka djupare i frågorna. Vilka grupper i samhället slår höga bränslepriser hårdast mot? Hur skulle de kunna kompenseras? Hur gör andra länder och vad visar forskningen?  

– Det vore oerhört tragiskt för hela EU:s klimatarbete om inte ens Sverige når målen och i stället behöver böta till EU. Pengarna borde självklart behållas i Sverige för att stärka vårt klimatarbete, företagens konkurrenskraft och i förlängningen vår egen välfärd. Men då behöver vi samtidigt hitta sätt att kompensera människor som får det tufft när mer biodrivmedel behöver blandas in i bensin och diesel, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt.

Program

09:00 Inledning
Moderator Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, inleder dagen.

09:05 Höjda bränslepriser – så påverkas privatekonomin
Vi undersöker hur förändrade priser påverkar hushållen. Vilka hushåll påverkas mest när drivmedel blir dyrare och hur stora kostnader handlar det om? Och vad innebär det när långsiktig, effektiv politik ska skapas? Vi tittar även närmare på andra faktorer som påverkar acceptansen för klimatpolitiken.

  • Marika Palmér-Rivera, Utredare Rättvis klimatomställning, LO
  • Svante Mandell, Forskningschef miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
  • Niklas Harring, Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

09:50 Fikapaus

10:10 Lösningar – så kan politiken utformas
Vad krävs av politiken för att klara klimatmålen? Vi tar med oss insikter från första passet och erfarenheter från andra styrmedel och nationalekonomisk forskning för att börja sätta möjliga konturer för nästa reformpaket på området.

  • John Hassler, Professor i makroekonomi, Stockholms universitet
  • Hanna Stenegren, Programansvarig, Timbro miljöinstitut
  • Miriam Münnich Vass, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen

11:00 Publikfrågor
Slutpanel svarar på publikens frågor.

11:30 Lunch
Vi bjuder på en enklare lunch.

Välkomna!

Anmäl dig här

Datum: 2024-04-25
Tid: 09:00. Från 11:30 bjuder vi på en enklare lunch.
Plats: Posthuset 7A, Aulan, Vasagatan 28, Stockholm. Gå in genom huvudentrén, ta hissarna på vänster sida en bit in lokalen och åk till plan 6. Kom gärna i god tid.

Livesändning: