Seminarium: Så löser vi transportutmaningen

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Sverige har som mål att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Tiden är knapp och omställningen måste ta fart nu för att målet ska kunna nås. Över 200 företag, kommuner och organisationer har  beslutat sig för att vara med och driva på utvecklingen genom att anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning och har satt upp mål som innebär att de senast 2030 endast ska utföra och beställa fossilfria transporter.

Under detta seminarium, arrangerat av Fossilfritt Sverige, NMC Nätverket Hållbart Näringsliv och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, diskuterades möjligheterna att ställa om till fossilfria transporter redan idag och hur transportbolag och transportköpare kan agera.

Se sändningen från seminariet:

Del 1

 

Del 2

Program

09.00 Inledning
Senaste nytt om politik, trafik och Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Utsläppen från tung trafik ökar och Klimatpolitiska rådet vill öka takten. Är målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030 möjligt att nå?
Peter Söderberg, Fossilfritt Sverige

Omvärld
Vad händer hos företag och transportinköpare? Betalningsvillighet för miljölösningar, omprövade drivmedelsval samt sjöfarten på väg in i klimatfrågan.
Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet

Tunga fordon
Så utvecklas marknaden för distributionslastbilar med flytande biogas, el och ED95.
Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Trucks

Drivmedel
Drivmedelsmarknaden i Sverige, reduktionsplikt och EU:s förnybarhetsdirektiv. Vilka biodrivmedel kommer finnas tillgängliga för lastbil och sjöfart?
Ebba Tamm, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

Möjligheter att ställa miljökrav och erbjuda miljöanpassad logistik
Hur kundkrav, kunskaper och många bäckar små kan leda till konkreta förändringar i fordonsflottan
Janina Gröhn,  Sustainability Affairs Specialist, DHL Freight

Hur kan du som transportköpare agera?
Mats-Ola Larsson och Anders Roth rekommenderar vägar framåt för dem som vill leda utvecklingen och köra fossilfritt redan idag

12.00 Avslut

Moderator: Mats-Ola Larsson, IVL