Seminarium: Energieffektivisering – snabbast, billigast och mest bortglömt

Datum:
Tid: 10.00 - 12:00
Plats: Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Fossilfritt Sveriges femte strategi är nu överlämnad till regeringen. Hur kan de politiska förslagen i strategin bli verklighet och varför är det viktigt?  Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi hur vi kan få till ett paradigmskifte för energieffektivisering i Sverige.

Välkommen på seminarium onsdagen 8 mars kl 10-12 på Mäster Samuelsgatan 56 på vån 3 i Samverkets lokaler. Vi bjuder på lunchmacka efter seminariet. Boka din plats här. Vill du hellre delta digitalt? Vi kommer att sända live från denna sida.Program

Strategin presenteras
Vi presenterar de viktigaste delarna av Fossilfritt Sveriges strategi för effektiv användning av energi och effekt.

 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige

Omvända auktioner – så funkar det
Ett av de viktigaste förslagen i strategin är att ge i uppdrag till Energimyndigheten att arrangera omvända auktioner för åtgärder inom energieffektivisering. I en omvänd auktion lägger deltagarna anbud för att genomföra en åtgärd, det förslag med lägst kostnad vinner. Trafikverket har arbetat med omvända auktioner för att bygga ut laddinfrastruktur. Hur har det funkat? Vilka lärdomar kan vi dra av deras erfarenheter?

 • Hanna Eklöf, utredningsledare, Trafikverket

Energieffektivisering – en klimatåtgärd
I strategin föreslår vi att regeringen bör inkludera energieffektivisering som en klimatåtgärd. Vad innebär det och hur kan det påskynda omställningen? 

 • Cecilia Hermansson, ordförande, Klimatpolitiska rådet

Ett marknadsmisslyckande – lönsamma investeringar blir inte av
Flertalet studier visar på stora möjligheter till lönsamma investeringar inom energieffektivisering. Varför händer inte mer på området? Finns det ett marknadsmisslyckande och vad beror det i så fall på?

 • John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Sänkt elanvändning leder till minskade elpriser – varför då?
I en ny studie som Energiforsk tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige beräknas en effektivisering, som minskar elanvändningen med 10 procent jämfört med nivåerna vid årsskiftet 2022/2023, göra så att elpriset i södra Sverige sjunker med nästan 40 procent nästa vinter. Vad beror det på, och hur hänger våra priser ihop med hur mycket vi kan spara och exportera?

 • Markus Wråke, VD, Energiforsk

Industrin och fastighetsägarna – varför efterfrågar de politik för bättre energieffektivisering?
29 företag och organisationer har ställt sig bakom strategin. Tre av företagen berättar varför och vilka av de politiska förslagen som är viktigast för dem.

 • Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna
 • Per-Anders Gustafsson, VD, Göteborg Energi
 • Henrik Brodin, Energichef, Södra

Politik för mer effektiv användning av energi – vad väntar vi på?
Med politiska styrmedel finns möjlighet att snabbt frigöra el till industrins klimatomställning, samtidigt som elkostnader för hushåll och företag skulle minska. Ändå har energieffektivisering fått en undanskymd roll. Varför har det blivit så och vad krävs för att ändra det? Vad tycker politiker om de 17 styrmedel vi föreslår i strategin?

 • Monica Haider (S)
 • Helena Gellerman (L)

Boka din plats här

OBS! Seminariet är nu fullbokat. Boka en plats för att stå på väntelistan. Vi kommer också att sända live på denna sida.