Sändningen från seminariet om Power to X

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

El och biobränslen är på snabb frammarsch, men för en global transformation krävs flera olika lösningar. Förnybar el driver ner marginalpriset för el vilket möjliggör för nya sätt att använda elen. Ett exempel är Power to X som innebär framställning av klimatneutrala bränslen i stor skala med hjälp av förnybar el, vatten och koldioxid.

På seminariet får vi höra om hur tyska aktörer undersökt möjligheten för Power to X som en ny global handelsvara som kan lösa klimatutmaningarna inom flera olika sektorer och hur. Vi får också höra om utvecklingen i Sverige, den forskning som bedrivs på området och potentiella användares syn på vad som krävs för att detta ska bli en del av de framtida klimatlösningarna i deras sektorer.

Moderatorer: Malin Strand, Fossilfritt Sverige, och Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och ordförande i World Energy Council Sverige

Del 1:

Del 2:

Läs mer om seminariet och Power to X