Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Se video från paneldiskussioner och föredrag här

Redan idag finns mycket av den teknik som krävs för att vi ska nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Det som krävs är att den efterfrågas på marknaden. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till ca 700 miljarder kronor och skulle kunna vara en motor i omställningen till fossilfritt.

För att industrin ska nå de mål som de beskriver i sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft måste den offentliga upphandlingen bli bättre på att efterfråga fossilfria produkter och tjänster. Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, pekade på att det inte finns några egentliga hinder i upphandlingsregelverket för att ställa klimatkrav och att Upphandlingsmyndigheten nu arbetar med att ta fram ett bättre stöd till upphandlarna.

Flera gånger under dagen återkom talare och panelister till att det behövs mer mod hos upphandlare och politiker att ställa krav. Beatrice Torgnysson Klemme, Biodriv Öst, påpekade att det inte borde behövas mod från enskilda upphandlare utan att krav på fossilfrihet borde vara normen. Tydliga direktiv genom hela kedjan från regering, myndigheter, kommunpolitiker ner till den enskilda upphandlaren behövs för att det inte ska upplevas som en risk att ställa hårda klimatkrav.

Utifrån de exempel som togs upp visade det sig också att det inte behöver bli dyrare. Christoffer Järkeborn, Skanska, menade att privata näringslivet i dag är bättre på att räkna på livscykelkostnader på ett bygge än vad kommunerna är och att sådana beräkningar gör fossilfritt billigare.

Flera goda exempel lyftes också upp under seminariet. Odd Olaf Shei från den norska motsvarigheten till Upphandlingsmyndigheten, DIFI, lyfte bland annat fram hur man arbetat med upphandlingen av färjetrafik där snart 50 procent går på el. Catharina Danckwardt Lillieström från Uppsala kommun berättade om hur upphandlingen av ett logistikcentrum med samlastning för större byggen reducerat antalet transporter till en sjättedel. Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs kommun, beskrev i sin tur hur man ställer krav i en trappstegsmodell som gör det enkelt för entreprenören att stegvis ställa om. En sak som förenade många av exemplen var att stor vikt lagts vid en dialog med marknaden inför upphandlingen.

Civilminister Ardalan Shekarabi ställde sig bakom att upphandlingen ska användas som ett instrument för att driva på omställningen och berättade att regeringen nu ser över regelverket för att minska risken för att hållbarhetskrav ska leda till överprövningar.

Professor Charles Edquist berättade om hur teknisk innovation stimuleras genom att man istället för att rikta in upphandlingen på en specifik produkt fokuserar på vilken funktion som ska uppfyllas.

Se sändningen från seminariet:

Kraftsamling för fossilfri upphandling
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige  och Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Ställ krav, vi kan leverera! – offentlig upphandling är nyckeln till industrins färdplaner
Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier och Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag

Norska lärdomar av klimatsmart upphandling  + Från politik till praktik – upphandling är en lagsport
Annie Stålberg, Upphandlingsmyndigheten; Odd Olaf Schei, DIFI, norska upphandlingsmyndigheten, Lennart Bondesson, Örebro kommun och Elin Frisk, Gävle kommun

 

Halverade utsläpp 2030 – klimatsmart upphandling inom byggsektorn
Christoffer Järkeborn, Skanska; Åsa Lindgren, Trafikverket, Catharina Danckwardt Lillieström, Uppsala kommun och Madeleine Hjortsberg, Boverket

 

70% reduktion till 2030 – klimatsmart upphandling inom transportsektorn
Anders Roth, IVL Svenska miljöinstitutet; Beatrice Torgnyson Klemme, Biodriv Öst; Per Erik Österlund, Stockholm Stad; Jeppe Larsen, Movebybike; Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad och Kent Lindström, Karlskrona kommun

Offentlig upphandling – nyckeln till världens första fossilfria land?
Ardalan Shekarabi (S), civilminister

 

Fossilfria innovationer genom funktionsupphandling – att våga tänka nytt
Charles Edquist, professor i innovationsstudier, Lunds universitet

Offentlig upphandling av miljöbilar motorn i bilparkens transformation
Anders Roth, IVL Svenska miljöinstitutet; Beatrice Torgnyson Klemme, Biodriv Öst och Jonas Ericson, Stockholms stad

Stöd för klimatneutral upphandling?
Andreas Hagnell, SKL; Peter Nohrstedt, SKL Kommentus, Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten och Gabriella Sydorw, Kammarkollegiet

Summering och nästa kliv framåt
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Karin Bagge, Fossilfritt Sverige