Petroleum- och biodrivmedelsindustrins färdplan

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. I färdplanen visar branschen hur det ska gå till, genom bland annat en övergång till biodrivmedel och tekniker för koldioxidinfångning (CCS/CCU) under tillverkningsprocessen.

Den klimatpolitiska utvecklingen med det svenska målet om nettonollutsläpp år 2045 och EU-kommissionens ”New Green Deal” skapar ett ökat behov av förnybara drivmedel vilket gör det oerhört viktigt för de svenska företagen i branschen att fortsätta leda utvecklingen.

Med en ökad produktion och distribution av biodrivmedel tillsammans med elektrifiering i transportsektorn kan 70 procentsmålet nås till år 2030. När det gäller tillverkningsprocessen så avser branschen att göra stora investeringar i insamling, lagring och återanvändning av koldioxid, s.k. CCS/CCU-teknik, de närmaste åren.

Färdplanen pekar på avgörandet av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås, där följande är viktiga områden:

  1. En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
  2. Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar.
  3. Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.
  4. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa.
  5. En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.

Läs eller ladda ner färdplanen här

Läs debattartikel från branschen i Dagens Nyheter: ”Så ska petroleumbranschen bli klimatneutral till 2045”

Se sändningen från presentationen (start efter 22 min)

https://www.facebook.com/SPBIServiceAB/videos/170039320952690/