Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Det blir en spännande höst på klimatfronten såväl internationellt som nationellt. Regeringen ska lämna sin första klimathandlingsplan i enlighet med klimatlagen och 23 september samlar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres världens ledare för att förmå dem att skruva upp sina klimatmål. Fossilfritt Sverige vill därmed också be alla aktörer att höja sina egna klimatmål och vidta ytterligare åtgärder. Ett sätt att göra det är att anta våra utmaningar som ju består av konkreta åtgärder för att minska de egna utsläppen

Transportutmaningen handlar om att se över sina transporter och hitta vägar att på sikt göra dem fossilfria.
Tjänstebilsutmaningen fokuserar på vilka fordon som organisationen erbjuder sina anställda.
Klimatväxlingsutmaningen uppmärksammar klimatavtrycket från personalens resor i tjänsten och hur de kan styras och kompenseras.
Solutmaningen är en uppmaning att se över varifrån elektriciteten som organisationen använder kommer.

Läs mer om utmaningarna och fyll i formuläret


Save the date: Konferens om klimatarbetet i kommuner och regioner

Tid: Tisdag 26 november, 10.00 – 16.00 (kaffe och registrering 9.30)
Plats: Odenplan 7A, Stockholm
Websändning: www.fossilfritt-sverige.se
En stor del av ansvaret för att uppnå de svenska klimatmålen ligger på kommuner och regioner. Höstens konferens kommer därför att vara inriktad på att ge understöd till deras arbete. Hur kan småkommuner med resursbrist växla upp sitt arbete? Vilka åtgärder ger positiva synergieffekter? Hur kan den offentliga upphandlingen styra mot fossilfrihet? Fossilfritt Sverige kommer att presentera 10 förslag på åtgärder som kommuner och regioner kan använda sig av för att öka takten på omställningen. Program meddelas senare men det går att anmäla sig redan nu!

Till anmälan


Seminarium 2019
Politisk enighet om transporterna

Under Fossilfritt Sveriges seminarium i Almedalen testade Svante Axelsson de hetaste förslagen för att nå klimatmålet för transporter och minska utsläppen med 70% till 2030. Panelen bestod av riksdagsledamöterna Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hampus Hagman (KD), Elin Segerlind (V) och Magnus Ek (C).

I de frågor där samtliga var överrens kan man konstatera att det finns en bred majorietet i riksdagen. Något som borde göra snabba beslut möjliga. Så var fallet när det gällde en kurva för reduktionsplikten, miljödifferentiering av p-avgifter och trängselskatter och, efter visst tjat, en ny miljöbilsdefinition.

Se seminariet


Nu krävs laddinfrastruktur för lastbilar

I en debattartikel i Dagens Industri föreslår Svante Axelsson tillsammans med Henrik Henriksson, VD Scania, och Martin Lundstedt, VD och koncernchef AB Volvo, ett riktat samarbete om utbyggnad av laddinfrastruktur för tung vägtrafik. Tekniken är nu mogen och de båda lastbilstillverkarna är redo att göra stora investeringar i elektrifierade lastbilar men de, och deras kunder, behöver besked om att laddinfrastruktur kommer finnas på plats både för stationär laddning och för laddning under körning, det vill säga elvägar. I artikeln föreslås följande steg för regeringen att ta:

  1. Dra el till vägarna nu – bygg vägel. Det behövs en strategi som tydliggör vilken myndighet som är ansvarig för att få fram el till utvalda områden och beslutar om vägsträckor, samt vem som finansierar förstärkningen av elnätet.
  2. Nya beslutsprocesser krävs. Gör ”väg-el” till ett innovativt snabbspår för att pröva nya tillståndsprocesser för elnätet.
  3. Ta fram en utbyggnadsplan för lastbilsanpassad laddinfrastruktur. Företagen kan bidra med kunskap om transportflöden men regeringen behöver samordna arbetet.
  4. Gå från pilot till storskalig elväg nu! Det behövs inga ytterligare pilotprojekt utan Sverige bör satsa på en storskalig dragning på en längre sträcka där ett fåtal åkerier och väldefinierade transportköpare står för stor andel av transportflödet.
  5. Samarbeta med andra länder för att sätta en standard i EU: Sverige bör arbeta strategiskt t.ex med Tyskland och Frankrike för att sätta agendan för harmoniserade elvägssystem inom EU.

Till artikeln


Panorama

Panorama – med utsikt över svenska utsläpp och klimatpolitik

Från vilka sektorer kommer de största delarna av Sveriges utsläpp och vad görs egentligen för att minska dem? Klimatpolitiska rådet har i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram ett verktyg för att visualisera de svenska klimatutsläppen, hur de kan minskas och vilka styrmedel som finns. Fossilfritt Sverige har varit med och stöttat utvecklingen av tjänsten som initierats av Vattenfall och företaget ClimateView. Gå in och se vilka styrmedel som finns, och inte minst, på vilka områden styrmedel saknas och hjälp till att fylla i luckorna!

Till Panorama


Nya aktörer

Vi hälsar följande nya aktörer välkomna till Fossilfritt Sverige:

Autoliv AB
Bioboards Eskate Sweden AB
Opigo
Returab Sverige AB
St1 Sverige AB

Vi tackar också de aktörer som antagit utmaningar under sommaren:

Apotek Hjärtat
ICA Sverige AB
Turn Right AB
Uppsala Vatten och Avfall AB

Atrium Ljungberg AB
Advokatbyrån Vigilo AB
Friendly Building AB
LeasePlan
LEJA Schakt och Transport AB
Linde Energi AB
NETAB Gruppen AB
Opigo AB
Target Enclosure AB
Turn Right AB

Friendly Building AB

Vilka utmaningar kan din organisation anta? Anmäl er här: www.fossilfritt-sverige.se/utmaningar/