Ny satsning på Tjänstebilsutmaningen

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

– Vi har nu möjligheten att ställa om hela fordonsflottan och företagen har en avgörande roll för hur snabbt det kommer att gå. 50% av alla nya bilar i Sverige köps av företag, och bilarna de köper eller leasar nu är de som kommer ut på begagnatmarknaden om några år. Genom att anta Tjänstebilsutmaningen kan man inte bara minska sitt eget klimatavtryck, utan bidra till omställningen av hela Sveriges fordonsflotta, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

På förslag från regeringen är det elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider och biogasbilar som kommer att ingå i den nya miljöbilsdefinitionen och det är också dem det handlar om i Tjänstebilsutmaningen. Hittills i år utgör de 29 procent av alla nyregistrerade bilar vilket kan jämföras med knappt 13 procent samma period förra året.

I princip alla de stora biltillverkarna kommer med nya modeller under året. Branschen genomgår nu en revolution och branschorganisationen BIL Sweden har som mål att 80 procent av all nybilsförsäljning ska utgöras av laddbara bilar år 2030. Med Tjänstebilsutmaningen vill Fossilfritt Sverige lyfta företagens möjlighet att ytterligare accelerera utvecklingen.

Nu presenterar Fossilfritt Sverige en ny satsning, där allmänheten kan nominera de företag och organisationer man tycker borde bidra till att ställa om fordonsflottan och där man kan få svar på vanliga farhågor om miljöbilar det vill säga frågor om räckviddsångest, gaspriser, säkerhet och miljöpåverkan – sådant som ofta kommer upp när miljöbilar diskuteras.

Besök den nya hemsidan: www.tjanstebilsutmaningen.fossilfrittsverige.se/