Lansering: Drivmedla – karta med planerade och befintliga laddstationer

Datum:
Tid: 13:30 - 15:00
Plats: Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (ta hissarna på vänster sida, till vån 3)

Välkommen till lanseringen av Drivmedla, ett nytt verktyg som visar var både befintliga och planerade laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns i Sverige. Måndagen 11 september visar vi hur verktyget fungerar, samtalar med nyckelaktörer i projektet och om hur vi ökar tempot i omställningen till fossilfria transporter.

– Det här kan bli en kioskvältare för Sveriges klimatomställning av trafiken. Idag finns en stor osäkerhet gällande var man kan ladda sitt fordon eller tanka fossilfritt, både nu och i framtiden. Det riskerar att fördröja omställningen hos många privatpersoner, företag och andra aktörer. Nu löser vi det problemet! Dessutom kommer alla aktörer som vill sätta upp laddstolpar få en överblick var behoven finns. Drivmedla har stor potential att både snabba på elektrifieringen och underlätta för alla som vill tanka fossilfritt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Med Drivmedla kan du både se var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns för framtiden. Tidigare har den som velat få en överblick behövt leta på många olika plattformar. Dessutom erbjuder Drivmedla en samarbetsfunktion med målet att förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning till fossilfria transporter. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla att använda.

Anmäl dig här

Program

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Därför skapades Drivmedla – och så gjorde vi
I Fossilfritt Sveriges arbete med de 22 färdplanerna blev det tydligt att en viktig pusselbit saknades för de flesta branscher. Svante Axelsson berättar om hur idén till Drivmedla uppstod. Projektledare
Erik Melin Söderström berättar om hur projektet har drivits och vilka centrala insikter som har påverkat Drivmedlas funktioner och innehåll.

  • Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
  • Erik Melin Söderström, Peak Innovation/ReDriv

Presentation av verktyget Drivmedla
Vi visar upp Drivmedla och går igenom de olika funktionerna.

  • Petter Huddén, Redriv

Panelsamtal: Drivmedla som planeringsverktyg
Drivmedla kan användas av privatpersoner, företag, kommuner, regioner och elnätsbolag. Vilka behov har de olika målgrupperna och hur vill de använda Drivmedla i sitt arbete för att ställa om till fossilfritt?

  • Christel Grip, hållbarhets- och kommunikationschef, Widriksson logistik
  • Anna Lindén, projektledare, fordonspooler och fossilfria transporter, Stockholm stad
  • Sharareh Edström, Sverigechef, Gasum

Panelsamtal:  Så ser vi till att Drivmedla sprids och används
Drivmedla har potential att påskynda klimatomställningen av fordonsflottan, så hur ser vi till att verktyget används? Vi samtalar med olika nyckelaktörer om hur de kan sprida projektet och vilka behov de ser.

  • Magnus Berglund, forskningschef, VTI
  • Victor Bärring, projektledare, Gröna Mobilister
  • Caroline Drabe, vd, Riksförbundet M Sverige (Motormännen)


Anmäl dig här


Drivmedla har tagits fram inom det nationella projektet ReDriv, på initiativ av Fossilfritt Sverige.